Актуално

Договор за Енергийна и Ресурсна Ефективност

„Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на “ФОРМЕКС” ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“


Документация за откриване на процедура за избор на изпълнител

Тук ще намерите документация за откриване на процедура за избор на изпълнител.


BG16RFOP002-2.040-0744-C01

Процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“Документация за избор на изпълнител по договор BG16RFOP002-2.040-0744-C01

Документация за избор на изпълнител по договор BG16RFOP002-2.040-0744-C01Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-3731-C01

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-3731-C01Описание проект BG16RFOP002-2.089-4574-C01

Описание проект BG16RFOP002-2.089-4574-C01Описание проект BG16RFOP002-2.089-4574-C01

Описание проект BG16RFOP002-2.089-4574-C01Договор BG-RRP-3.004-1410-C01

Договор BG-RRP-3.004-1410-C01

Comments are closed.