За Нас

DNV GL  CertificateКонкретни решения в областта на машиностроенето и автоматизацията.

Фирма Формекс ЕООД работи в областа на машиностроенето от 1996г. Основна наша дейност е проектиране, изработка, монтаж и пуск в експлоатация на единично и дребно серийно оборудване. При осъществяване на нашите проекти използваме съвременни машини и технологии. Проектиране, произвотство и монтаж извършваме в собствена база.

Във Формекс ЕООД е внедрена сертифицирана система за осигуряване на качеството, отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

Фирмата притежава сертификат с обхват: Проектиране, произвотство, реконструкция и ремонт на машини и промишлено оборудване в областта на машиностроенето, хранително вскусовата, химическа промишленост. Проектиране и произвотство на битови и промишлени нагревателни уреди.

Инженерни Дейности

Проектантския екип е с дългогодишен опит в областта на промишлено оборудване, машини за хранително вкусова промишленост, листообработка, заваряване, транспортни системи и манипулатори.

Автоматизация

В зависимост от изискванията за дадения проект и съобразявайки се със заданието на клиента подбираме отделните елементи и софтуер в областа хидравликата, пневматика и електроника.

Съгласуването с клиента на всеки проект става на база подготвена от нас визуализация на варианти от технически решения.

Механична обработка

Постоянно развиващият се машинен парк дава възможност за изработка на единични или дребно – серийни детайли, приспособления и машини по наша или предоставена от клиента конструктивна документация. Разполагаме с универсални и CNC машини.

Comments are closed.