Документация за откриване на процедура за избор на изпълнител

Тук ще намерите документация за откриване на процедура за избор на изпълнител. Кликнете върху заглавието на файла за да свалите необходимите документи.

Декларация ЕИК.doc
Декларация ЕИК.pdf
Договор Проект
Приложение 3.3 Изисквания към офертите ПМС 160
Приложение 3.4 Оферта ПМС 160.doc
Приложение 3.4 Оферта ПМС 160.pdf
Приложение 3.6 Методика за оценка ПМС 160
Приложение 3.7 Декларация ЗУСЕСИФ ПМС 160.doc
Приложение 3.7 Декларация ЗУСЕСИФ ПМС 160.pdf
Приложение Общи Условия
Публична Покана

Comments are closed.